Jsem umělkyně, která si v životě mnohé zažila. Ráda vkládám do svého umění své emoce a životní zkušenosti. Řadím se mezi lidi, kterým se říká super empath. Dokážu se tedy nacítit na Vás a stvořit pro Vás zcela unikátní umělecké dílo. Díky této schopnosti dokážu lidem mnohdy dobře poradit, ale zároveň se nacítit na přírodu a zvířata za hranicí toho, co je pro lidské oko viditelné. Komunikuji na bázi mimosmyslového vnímání a vše toto je zrcadleno v mé práci.